Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Порядок оскарження рішення про блокування податкових накладних

Інформування
08.11.2023

Порядок оскарження рішення про блокування податкових накладних

     Відповідно до пункту 56.1. статті 56 Податкового кодексу України ( далі – ПКУ), рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Пунктом 56.18. статті 56 ПКУ передбачено, що з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. Крім цього, при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.
     Згідно з пунктом 10 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються, зокрема, номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування; критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 р. № 520 (далі – Порядок №520).
     Платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою формою з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. Така таблиця з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня (комісія з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі територіальних органів ДПС) протягом п’яти робочих днів після її отримання.
     Відповідно до пункту 25 Порядку №520, комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (абзац 2 пункту 25). Комісія центрального рівня (комісія з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі ДПС) приймає рішення про неврахування таблиці даних платника податку, розглядає скарги на рішення комісій регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, скарги на рішення комісій регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку та скарги на рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (абзац 1 пункту 25).
     Звертаємо вашу увагу на те, що 1 серпня 2023 року набрали чинності зміни до ПКУ, які стосуються встановлення терміну дії зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а саме до 01.08.2023. Таким чином, з 01.08.2023 поновлено перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
     Як передбачено пунктом 6 Порядку №520, строки подання письмових пояснень та копій документів становлять 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування. Тобто, для податкових накладних/розрахунків коригування, дата складання яких передує даті введення воєнного стану в Україні (до 24.02.2022) та реєстрацію яких зупинено, перебіг строку згідно з пунктом 6 Порядку № 520 починаючи з 01.08.2023 продовжується на ту кількість календарних днів, протягом яких платник податку мав право подати Пояснення станом на дату введення воєнного стану на території України. Якщо ж дата складання податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, припадає на період дії воєнного стану в Україні (з 24.02.2022) – відлік строку згідно з пунктом 6 Порядку № 520 починається з 01.08.2023.
     Адміністративний порядок оскарження рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної.
     Механізм адміністративного оскарження визначено Порядком розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 (далі – Порядок).
     Так, пункт 3 Порядку передбачає, що скарга подається платником податку на додану вартість (далі - платник податку) протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.
     Згідно з пунктом 5 Порядку, скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог ПКУ, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» і реєструється ДПС у день її надходження. Форма такої скарги можна знайти у Додатку 1 до Порядку за посиланням. Відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися скарга розміщені на офіційному веб-сайті ДПС (пункт 6 Порядку).
     ДПС не може відмовити платнику податку в реєстрації скарги. Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків подання, визначених у пункті 3 цього Порядку, така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги для розгляду (пункт 8 Порядку).
     Важливо пам’ятати, що скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.
     Крім цього, пункт 10 Порядку встановлює перелік даних, які повинна містити відповідна скарга:
• найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;
• індивідуальний податковий номер платника податку;
• податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
• номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня;
• інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;
• відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;
• вимоги платника податку, який подає скаргу.
     У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право додати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.
     Зверніть увагу, що якщо ви вирішили скористатися формою «Документ довільного формату» (код J/F1360102) – варто врахувати те, що кількість документів довільного формату, які додають до скарги, не має перевищувати 100 шт., а розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного формату не має перевищувати 2 Мб.
     Як передбачено пунктом 12 Порядку, за результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень:
• задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;
• залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.
     Чинним законодавством також передбачена можливість платника податку подати заяву про відкликання скарги. Це можливо зробити до моменту прийняття рішення комісією центрального рівня щодо відповідної скарги. У такому випадку скарга залишається без розгляду про що платнику податку в автоматичному режимі повідомляється шляхом надсилання відповідної квитанції, яка слугує підтвердженням залишення скарги без розгляду.
     За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги надсилає засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог ПКУ, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» платнику податку відповідне рішення в електронний кабінет. Рішення за результатами розгляду скарги набирає чинності з дня його прийняття.
     Звертаємо вашу увагу на те, що якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 12 цього Порядку (10 календарних днів з дня отримання скарги), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пункт 16 Порядку).
     Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені статтею 56 ПКУ.
     Також важливо розуміти, що задоволення скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі є підставою для реєстрації зазначених у скарзі податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі за наявності суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 або 200-1.9 статті 200-1 ПКУ.
     Враховуючи викладене вище, рекомендуємо у випадку прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації податкової накладної спершу скористатися адміністративною процедурою оскарження такого рішення.
     Судовий порядок оскарження рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної
     Загальні питання процедури судового оскарження в рамках розгляду публічно-правових спорів регулюються Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАСУ). Позовна заява подається до окружного адміністративного суду за місцем розташування юридичної особи/фізичної особи-підприємця або податкового органу.
     Зверніть увагу, що строк на звернення до суду буде відрізнятися в залежності від того, чи ви скористалися процедурою адміністративного оскарження. Так, відповідно до частини 4 статті 122 КАСУ, якщо ви скористалися досудовим порядком вирішення спору (адміністративною процедурою оскарження відмови у реєстрації податкової накладної), закон передбачає тримісячний строк для звернення до адміністративного суду, який буде обчислюватися з дня вручення вам рішення за результатами розгляду вашої скарги комісією центрального рівня. Крім цього, шестимісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків у строки, встановлені ПКУ. Такий строк обчислюється з дня звернення платника податку до контролюючого органу із відповідною скаргою на його рішення.
     Якщо ж платником податків не використовувалася процедура адміністративного оскарження такого рішення – строк звернення до суду становить шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Новини на цю ж тему

Офлайн-тренінг з питань подання заявок на державні гранти «Новий рівень»

Офлайн-тренінг для власників та керівників малих та середніх підприємств переробної промисловості Львівської області відбудеться 18 квітня о 10:00 год.
Інформування
08.04.2024

Тренінг "Підвищення ефективності планування та реалізації регуляторної політики на місцевому рівні"

Для працівників виконавчих органів місцевої ради для депутатів місцевої ради, старост, представників місцевого бізнесу, активних членів громади
Анонс події
07.02.2024

Проведення презентаційного заходу на обласному рівні із залученням громад у Львівської області

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» реалізовує проєкт «Дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».
Анонс події
02.02.2024

Запрошуємо на тренінг «Інформаційно-консультаційні послуги з юридичних питань для виробників початківців»

Запрошуємо крафтових виробників та тих, хто планує відкрити власну справу до участі у тренінгу «Інформаційно-консультаційні послуги з юридичних питань для виробників початківців», що відбудеться у Львові вже 17 листопада.
Інформування
14.11.2023

Порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця

У разі зміни місцезнаходження, паспортних даних та з метою внесення змін до видів економічної діяльності, яку здійснює фізична особапідприємець, потрібно здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.
Інформування
07.11.2023

Щодо можливості відшкодування шкоди, завданої знищенням або пошкодженням майна суб’єктів господарювання внаслідок збройної агресії рф

Питання відшкодування шкоди, завданої знищенням або пошкодженням майна суб’єктів господарювання внаслідок збройної агресії рф є актуальним ще з 2014 року, станом на жовтень 2023 року, через більш, як 1,5 роки після повномасштабного вторгнення все ще відсутній повноцінний механізм його реалізації.
Інформування
06.11.2023

Первинні документи втрачено: повідомлення контролюючого органу та відновлення

У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання.
Інформування
03.11.2023

Порядок оскарження рішення про включення платника ПДВ до переліку ризикових

Включення платника податку на додану вартість до переліку ризикових призводить до автоматичного блокування усіх податкових накладних та у випадку неналежного реагування може мати серйозні наслідки для подальшого здійснення господарської діяльності.
Інформування
01.11.2023

Еколтава презентувала проєкт “Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні” у Львівській області

На заході Бродівську громаду представляли заступник міського голови Олександр Єдиневський та директор КП "Броди" Юрій Кукулка.
Новина
05.10.2023

30 липня - Всесвітній день протидії торгівлі людьми

Цей День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою підвищення поінформованості громадськості про цю глобальну проблему і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми.
Інформування
28.07.2023

Представники Бродівської громади взяли участь в установчому семінарі-практикумі «Аналіз доступності, чутливості до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних соціальних послуг у пілотних громадах від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» підтримує реформу децентралізації, щоб допомогти українцям покращити якість життя та щоб зробити місцеву владу прозорою, підзвітною та доступною для громад.
Новина
26.07.2023

Безкоштовний мінікурс та акселераційна програма для підприємців з 6-ти воркшопів

За підтримки програми EU4Business Всеукраїнська Асоціація ОТГ та Новоукраїнська міська територіальна громада продовжує реалізацію проекту Бізнес-Акселератору на базі Новоукраїнської громади за темою: «Адаптивні стратегії бізнесу в умовах військового стану».
Інформування
26.06.2023

Безкоштовний мінікурс та Акселераційна програма для підприємців

Всеукраїнська Асоціація ОТГ та Новоукраїнська міська територіальна громада відкриває реєстрацію на безкоштовний мінікурс та акселераційну програму для підприємців «Адаптивні стратегії бізнесу в умовах воєнного стану»
Інформування
23.05.2023

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО в межах ініціативи АГРІ-Україна ініціює проведення міжнародного В2В агро форуму зі збуту зернових та олійних культур.

Для участі потрібна попередня реєстрація за посиланням.
Інформування
03.04.2023

Презентація курсу «Практичні навички подолання стресу»

У 2023 році стартує безкоштовне навчання для всіх мешканців громад на онлайн-курсі «Практичні навички подолання стресу»
Новина
06.02.2023

Навчальний інтенсив від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Представники Бродівської міської ради взяли участь у тренінгах, що HOVERLA / проєкт USAID в Україні організував для громад-партнерок.
Новина
03.02.2023

Проєкт «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО» від Tech StartUp School

У межах проєкту створять новий спеціалізований навчальний простір для курсу біотехнології, ІТ та робототехніки та закуплять необхідне обладнання.
Новина
12.01.2023

На Львівщині, Волині та Полтавщині реалізовано пілотний проєкт зі створення системи психологічної допомоги на рівні громад

У 25 громадах Львівської, Волинської та Полтавської областей впродовж півроку 2022 року тривав проєкт «Надання психосоціальної та емоційної підтримки населенню та покращення в громаді якості надання послуг з психічного здоров'я».
Новина
08.11.2022

Мешканці 25 громад Львівщини, Волині та Полтавщини отримуватимуть психологічну допомогу згідно з міжнародними стандартами

Потреба в отриманні психологічної та психосоціальної допомоги серед українців зростає, нажаль, з кожним днем війни. Міністерство охорони здоров’я прогнозує, що через війну психологічної допомоги загалом потребуватимуть біля 15 млн. українців.
Новина
13.09.2022

Пожежне оснащення європейського зразка Бродівська громада отримала завдяки участі в Проєкті USAID

Десять комплектів нової форми та рятувальне обладнання для місцевої пожежної бригади передали Бродівський міський голова Анатолій Белей разом та заступник Олександр Єлиневський.
Новина
12.09.2022

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У ГРОМАДАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Інтерв’ю із заступницею керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» Наталією Гнидюк
Новина
01.09.2022
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше