Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця

Інформування
07.11.2023

Порядок державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця


     У разі зміни місцезнаходження, паспортних даних та з метою внесення змін до видів економічної діяльності, яку здійснює фізична особапідприємець, потрібно здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця. Для цього необхідно заповнити відповідну заяву, яку можна подати онлайн, через ЦНАП або через нотаріуса (для подачі онлайн необхідно мати діючий електронний цифровий підпис (ЕЦП), а при подачі заяви через нотаріуса – окрім сплати власне адміністративного збору можливі витрати на оплату послуг нотаріуса). Подати заяву онлайн можна через портал «Дія» або через електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України.
     Адміністративний збір сплачується тільки у випадку зміни прізвища, ім’я та по батькові, а також в разі зміни місцезнаходження (адреси реєстрації). Відповідно до абзацу 9 частини 1 статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця справляється адміністративний збір у такому розмірі: 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
     Згідно з частиною 5 статті 36 Закону, адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень. Таким чином, на даний момент такий адміністративний збір становить 270 гривень.
     За зміну видів економічної діяльності не передбачено сплату адміністративного збору.         Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону, розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.
     Облік фізичних осіб-підприємців здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси. Згідно з абзацом 2 пункту 45.1 статті 45 Податкового кодексу України (далі – ПК України), податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.
     У разі зміни податкової адреси фізичної особи-підприємця, працівники фіскального органу повинні здійснити переведення такого ФОПа на підставі повідомлення про зміни в ЄДР, згідно з процедурою, передбаченою Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок №1588). Обмін інформацією між податковими органами відбувається в електронному вигляді.
     Відповідно до пункту 10.5 Порядку № 1588, у разі отримання з Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження платника податків, пов'язану зі зміною контролюючого органу, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням, що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну
місцезнаходження платника податків.
     Тобто, ФОП перебуватиме на обліку в фіскальному органі за місцем попередньої реєстрації до закінчення одного місяця після отримання таким органом інформації про зміну реєстрації відповідного ФОПа. Протягом цього місяця такий орган має передати відповідну інформацію до фіскального органу за новим місцем реєстрації ФОПа.
     Окрім цього, пунктом 10.10 Порядку № 1588 передбачено, що зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.
     Згідно з абзацом 2 пункту 6 розділу ІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, після надходження з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
     Пунктом 298.6 статті 298 ПК України визначено, що у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни. У разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка.
     Для внесення відповідних змін потрібно через особистий кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України подати заяву за формою F0102003. Усі дані, що не змінилися потрібно продублювати. Якщо податкову адресу було змінено в останній день кварталу – рекомендуємо подати таку заяву після отримання відповідної виписки про реєстрацію місця проживання (документ, в якому буде вказано нову адресу реєстрації).
     Проте, відповідно до частини 8 статті 45 Бюджетного кодексу України, у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.
     Тобто, податки потрібно сплачувати за новою податковою адресою лише з наступного календарного року (з 1 січня 2024 року).
     Важливо: щодо сплати ЄСВ встановлено інші правила. Так, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування », платник єдиного внеску зобов'язаний подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Форма, за якою подається звітність про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
     Отже, у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, звітність про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подається та сплачується єдиний внесок за новим (основним) місцем взяття на облік.
     Згідно з пунктом 10.11 Порядку № 1588, дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
     Пунктом 3 розділу ІІ Порядку № 1162 передбачено, що дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку інформаційної взаємодії передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску.
     Відповідно до пунктів 10.13 та 10.2 Порядку № 1588, одночасно зі зняттям з обліку ФОП за основним місцем обліку здійснюється його взяття на облік як платника податків за неосновним місцем обліку (без подання заяви).
     Причому до закінчення року платник податків обліковується:
     у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року;
     у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.
     Також зверніть, будь ласка, увагу, що у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника протягом звітного періоду, рекомендовано платнику на дату подачі звітності та сплати єдиного внеску перевірити інформацію щодо місця обліку на вебпорталі електронних сервісів Міністерства юстиції України або на офіційному вебпорталі ДПС в електронному сервісі «Електронний кабінет»/«Реєстри»/«Дані про взяття на облік платників податків» та «Реєстр страхувальників».

Новини на цю ж тему

Офлайн-тренінг з питань подання заявок на державні гранти «Новий рівень»

Офлайн-тренінг для власників та керівників малих та середніх підприємств переробної промисловості Львівської області відбудеться 18 квітня о 10:00 год.
Інформування
08.04.2024

Тренінг "Підвищення ефективності планування та реалізації регуляторної політики на місцевому рівні"

Для працівників виконавчих органів місцевої ради для депутатів місцевої ради, старост, представників місцевого бізнесу, активних членів громади
Анонс події
07.02.2024

Проведення презентаційного заходу на обласному рівні із залученням громад у Львівської області

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» реалізовує проєкт «Дослідження участі громадськості у процесах прийняття владних рішень у партнерських громадах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».
Анонс події
02.02.2024

Запрошуємо на тренінг «Інформаційно-консультаційні послуги з юридичних питань для виробників початківців»

Запрошуємо крафтових виробників та тих, хто планує відкрити власну справу до участі у тренінгу «Інформаційно-консультаційні послуги з юридичних питань для виробників початківців», що відбудеться у Львові вже 17 листопада.
Інформування
14.11.2023

Порядок оскарження рішення про блокування податкових накладних

Корисні матеріали для підприємців, які були напрацьовані нашими партнерами Львівським регуляторним хабом в рамках ініціативи «RElocate together: майданчик допомоги для релокованих підприємств», що реалізовується за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" у співпраці з ЛОВА.
Інформування
08.11.2023

Щодо можливості відшкодування шкоди, завданої знищенням або пошкодженням майна суб’єктів господарювання внаслідок збройної агресії рф

Питання відшкодування шкоди, завданої знищенням або пошкодженням майна суб’єктів господарювання внаслідок збройної агресії рф є актуальним ще з 2014 року, станом на жовтень 2023 року, через більш, як 1,5 роки після повномасштабного вторгнення все ще відсутній повноцінний механізм його реалізації.
Інформування
06.11.2023

Первинні документи втрачено: повідомлення контролюючого органу та відновлення

У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання.
Інформування
03.11.2023

Порядок оскарження рішення про включення платника ПДВ до переліку ризикових

Включення платника податку на додану вартість до переліку ризикових призводить до автоматичного блокування усіх податкових накладних та у випадку неналежного реагування може мати серйозні наслідки для подальшого здійснення господарської діяльності.
Інформування
01.11.2023

Еколтава презентувала проєкт “Підтримка реалізації системи управління відходами на місцевому рівні” у Львівській області

На заході Бродівську громаду представляли заступник міського голови Олександр Єдиневський та директор КП "Броди" Юрій Кукулка.
Новина
05.10.2023

30 липня - Всесвітній день протидії торгівлі людьми

Цей День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою підвищення поінформованості громадськості про цю глобальну проблему і привернення уваги до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами торгівлі людьми.
Інформування
28.07.2023

Представники Бродівської громади взяли участь в установчому семінарі-практикумі «Аналіз доступності, чутливості до конфліктів та перспектив розвитку міжмуніципальних соціальних послуг у пілотних громадах від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» підтримує реформу децентралізації, щоб допомогти українцям покращити якість життя та щоб зробити місцеву владу прозорою, підзвітною та доступною для громад.
Новина
26.07.2023

Безкоштовний мінікурс та акселераційна програма для підприємців з 6-ти воркшопів

За підтримки програми EU4Business Всеукраїнська Асоціація ОТГ та Новоукраїнська міська територіальна громада продовжує реалізацію проекту Бізнес-Акселератору на базі Новоукраїнської громади за темою: «Адаптивні стратегії бізнесу в умовах військового стану».
Інформування
26.06.2023

Безкоштовний мінікурс та Акселераційна програма для підприємців

Всеукраїнська Асоціація ОТГ та Новоукраїнська міська територіальна громада відкриває реєстрацію на безкоштовний мінікурс та акселераційну програму для підприємців «Адаптивні стратегії бізнесу в умовах воєнного стану»
Інформування
23.05.2023

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО в межах ініціативи АГРІ-Україна ініціює проведення міжнародного В2В агро форуму зі збуту зернових та олійних культур.

Для участі потрібна попередня реєстрація за посиланням.
Інформування
03.04.2023

Презентація курсу «Практичні навички подолання стресу»

У 2023 році стартує безкоштовне навчання для всіх мешканців громад на онлайн-курсі «Практичні навички подолання стресу»
Новина
06.02.2023

Навчальний інтенсив від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

Представники Бродівської міської ради взяли участь у тренінгах, що HOVERLA / проєкт USAID в Україні організував для громад-партнерок.
Новина
03.02.2023

Проєкт «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО» від Tech StartUp School

У межах проєкту створять новий спеціалізований навчальний простір для курсу біотехнології, ІТ та робототехніки та закуплять необхідне обладнання.
Новина
12.01.2023

На Львівщині, Волині та Полтавщині реалізовано пілотний проєкт зі створення системи психологічної допомоги на рівні громад

У 25 громадах Львівської, Волинської та Полтавської областей впродовж півроку 2022 року тривав проєкт «Надання психосоціальної та емоційної підтримки населенню та покращення в громаді якості надання послуг з психічного здоров'я».
Новина
08.11.2022

Мешканці 25 громад Львівщини, Волині та Полтавщини отримуватимуть психологічну допомогу згідно з міжнародними стандартами

Потреба в отриманні психологічної та психосоціальної допомоги серед українців зростає, нажаль, з кожним днем війни. Міністерство охорони здоров’я прогнозує, що через війну психологічної допомоги загалом потребуватимуть біля 15 млн. українців.
Новина
13.09.2022

Пожежне оснащення європейського зразка Бродівська громада отримала завдяки участі в Проєкті USAID

Десять комплектів нової форми та рятувальне обладнання для місцевої пожежної бригади передали Бродівський міський голова Анатолій Белей разом та заступник Олександр Єлиневський.
Новина
12.09.2022

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У ГРОМАДАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Інтерв’ю із заступницею керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» Наталією Гнидюк
Новина
01.09.2022
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше