Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

NEW бронювання військовозобов'язаних працівників

Інформування
10.03.2023

Ознайомтесь з презентацією нового порядку бронювання

Посилання на нормативно-правові акти, які регулють дане питання тут

Згідно нового порядку виділяються 4 блоки суб'єктів бронювання військовозобов'язаних працівників

 • Блок 1 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
 • Блок 2 Підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційне завдання
 • Блок 3 Підприємства, установи, організації, які здійснюють виробництво товарів, або надають послуги для Збройних сил України чи інших військових формувань
 • Блок 4 Підприємства, установи, організації, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Блок 1 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.

Подача документів на бронювання військовозобов’язаних органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється згідно порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року.

Органи державної влади, інші державні органи подають списки військовозобов’язаних для бронювання на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (щодо військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки - відповідно СБУ та Службі зовнішньої розвідки).

Органи місцевого самоврядування Львівської області подають списки військовозобов’язаних для бронювання до відповідних Районних військових адміністрацій для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних Сил.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

Відстрочка від призову не може перевищувати строку проведення мобілізації – для працівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

 

Блок 2 Підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційне завдання

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

Подача документів на бронювання військовозобов’язаних підприємствами, установами і організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюється згідно порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року.

Підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), подають список до органу державної влади, іншого державного органу, який встановив (довів) мобілізаційне завдання (замовлення) (такий орган визначено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Як, правило, це обласні військові адміністрації чи районні військові адміністрації.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

В обґрунтуванні зазначається:

дата прийняття і номер акта Кабінету Міністрів України, рішення центрального або місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування про встановлення (доведення) мобілізаційного завдання (замовлення) підприємству, установі і організації, дата і номер укладеного договору (контракту) на виконання підприємством, установою і організацією мобілізаційного завдання (замовлення);

інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

 

Блок 3 Підприємства, установи, організації, які здійснюють виробництво, або надають послуги для Збройних сил України чи інших військових формувань

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань.

Подача документів на бронювання військовозобов’язаних підприємствами, установами і організаціями, які  виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, здійснюється згідно порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво Збройними Силами (Міністерство оборони України), іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

В обґрунтуванні зазначається інформація про:

 • виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, дату і номер укладеного державного контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

 

Блок 4 Підприємства, установи, організації, які є критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для отримання підприємством, установою, організацією (далі – підприємство) статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період за рішенням Львівської обласної військової адміністрації, підприємство повинне відповідати критеріям, затвердженим Постановою Уряду від 27 січня 2023 р. №76, а саме: 

1) загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро;

2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро;

3) підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року №83;

4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Для відповідності цьому критерію згідно з розпорядженням Львівської обласної військової адміністрації від 28.02.2023 № 101/0/5-23ВА визначено такі критерії:

 • підприємство сплатило податків і зборів до загального фонду бюджету територіальної громади за передній рік на суму, що становить не менше:

1 % суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади дорівнює або є більшим 1;

2 % суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить від 0,5 до 0,999;

3 % суми бюджету територіальної громади, якщо індекс податкоспроможності громади становить 0 до 0,499;

 • фактична чисельність працівників підприємства (з урахуванням мобілізованих працівників) дорівнює кількості працівників, які були працевлаштовані на підприємстві станом на 01 січня 2022 року, або збільшилась (на дату звернення підприємства);
 • підприємство працевлаштувало протягом дії правового режиму воєнного стану внутрішньо переміщених осіб, що становить 5% або більше від загальної чисельності працівників на підприємстві (з урахуванням мобілізованих працівників);
 • підприємство здійснює сільськогосподарську діяльність з вирощування:

- плодових та / або ягідних культур на земельних ділянках площею 15 гектарів та більше;

- овочевих культур на земельних ділянках площею 50 гектарів та більше;

- інших сільськогосподарських культур на земельних ділянках площею 100 гектарів та більше;

 • підприємство визнане секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури об’єктом критичної інфраструктури;
 • підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність та експортувало 50% або більше продукції, яка була вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством за попередній рік;
 • підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів за попередній рік та загальна чисельність працівників (з урахуванням мобілізованих працівників) на підприємстві становить 50 та більше;
 • підприємство належить до комунальної форми власності та не має заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів за попередній рік;
 • основною діяльністю підприємства є виробництво продукції або оптова чи роздрібна торгівля продуктами харчування в обсягах, що дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень на рік (за попередній рік).

Підприємство вважається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, якщо відповідає трьом і більше критеріям, а для підприємств комунальної форми власності – двом та більше.

5) відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший від розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;

7) підприємство є резидентом Дія Сіті.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність трьом і більше критеріям.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим є відповідність двом або більше критеріям для таких підприємств:

підприємства паливно-енергетичного комплексу;

підприємство, яке провадить діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту та належить до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надає населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;

лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури.

Порядок визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

Підприємство, яке відповідає встановленим критеріям подає до Львівської обласної військової адміністрації звернення за зразком.

Звернення надсилаються до Львівської обласної військової адміністрації на електронну адресу: kancel@loda.gov.ua або поштову адресу: вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008.

Звертаємо увагу, що звернення, які надсилаються до Львівської обласної військової адміністрації на електронну адресу, повинні обов’язково містити електронний підпис (КЕП).

До заяви обов’язково повинні подаватись документи, які підтверджують відповідність критеріям. З переліком документів, які слугують підтвердженням відповідності за кожним критерієм, можна ознайомитись тут

Звернення, які надійшли до Львівської обласної військової адміністрації, розглядаються Міжвідомчою комісією з питань визначення підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, після чого за відповідними пропозиціями та рекомендаціями начальник Львівської обласної військової адміністрації приймає відповідне рішення.

Про результати розгляду звернення та прийняте рішення Львівською обласною військовою адміністрацією підприємства повідомляються письмово.

Для отримання роз’яснень та довідкової інформації просимо звертатись до відповідного структурного підрозділу Львівської військової адміністрації (відповідно до галузевої приналежності).

 1. Подання документів на бронювання військовозобов’язаних працівників

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників/

Подача документів на бронювання військовозобов’язаних підприємствами,  установами і організаціями, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється згідно порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року.

Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для національної економіки в певній галузі, тобто після отримання рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки у відповідній галузі в особливий період (відповідного наказу Міністерства), подають список до відповідного Міністерства через кабінет бронювання.

Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для задоволення потреб територіальної громади, тобто після отримання рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям і визначення його критично важливим для задоволення потреб територіальної громади (рішення Львівської ОВА), надсилають пакет документів зі списком військовозобов’язаних працівників до Львівської обласної військової адміністрації на електронну адресу: kancel@loda.gov.ua або поштову адресу: вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008.

Список подається за формою згідно з додатком 1 Порядку бронювання в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку бронювання.

В обґрунтуванні зазначається:

 • дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки), або обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) про визначення підприємства, установи і організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або рішення МЗС чи Секретаріату Кабінету Міністрів України про затвердження переліку таких підприємств;
 • інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

При цьому звертаємо увагу, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше, ніж один раз на рік.

Новини на цю ж тему

Перший відділ Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводить відбір громадян на військову службу за контрактом

Перший відділ Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводить відбір громадян віком від 18 - 45 років на військову службу за контрактом до військових частин Десантно-штурмових військ ЗCУ та військових частин Морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ.
Інформування
09.11.2023

Якщо рідна чи близька вам людина доєдналась до Збройних Сил України

Важливо, щоб рідні та близькі наших Воїнів були впевнені у їх безпеці та не перебували в невідомості. Тому, аби уникнути зайвих хвилювань, підготували для вас кілька важливих порад.
Інформування
22.09.2023

Які умови укладення контракту на військову службу?

Перший відділ Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян України інформує про відбір для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу.
Інформування
11.08.2023

Про внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

Кабінет Міністрів України постановляє
Інформування
10.02.2023

13 000 гривень для захисників України

В одній із найстаріших церков міста Броди організували благодійну коляду
Новина
06.02.2023

День ЗСУ!

Тепер кожен день - день ЗСУ, але сьогодні, 6 грудня, у день професійного свята наших захисників, відчуття особливі.
Вітання
06.12.2022

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

Підпиши контракт - стань на захист Батьківщини.
Інформування
01.11.2022
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше