Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі

Конкурс
22.06.2023

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі (далі – конкурс).

Об’єкт конкурсу: приміський автобусний маршрут загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі.

Характеристика об’єкту:

Найменування початкової та кінцевої зупинки

№ 357 Броди АС – Голосковичі

Протяжність маршруту, км

16,0

Вид сполучення

приміський

Кількість оборотних рейсів 

3 оборотних рейси

Періодичність перевезень

щоденно

Кількість автобусів для забезпечення перевезень

1 основний, 1 резервний

Категорія і клас автобуса за конструкцією та рік їх виготовлення

М2, М3, А, В, І, ІІ, ІІІ

не старше 25 років

Режим руху

звичайний

Конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями),рішення виконавчого комітету від 22 червня 2023 року № 165/02-02«Пропроведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі».

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів в Бродівській міській територіальній громаді.

Відповідно до  статті 45 Закону України «Про автомобільний  транспорт»  у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносяться на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України «Про автомобільний  транспорт».

Клас автобусів визначений згідно з затвердженим Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучення та режимами руху (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007р. № 285).

Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі за технічними, екологічними показниками повинні відповідати вимогам законодавства у сфері автомобільного транспорту і бути не старше 25 років.  Не допускаються для участі в конкурсі автобуси переобладнані з вантажних транспортних засобів.

Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 357 Броди АС – Голосковичі, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів, необхідних для виконання перевезень, та достатню кількість резервних транспортних засобів.

Автобус, який пропонується перевізником-претендентом для резерву, повинен бути не нижче за показниками категорії та класу основного автотранспортного засобу, який  пропонується для обслуговування маршруту.

На об'єкті конкурсу забезпечується робота транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучення та режимами руху (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285).

В разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, перевізники мають право подавати документи для участі в конкурсі, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам на цьому об'єкті конкурсу, на визначений період до п'яти років.

Перевізник повинен забезпечити можливість отримання послуг проїзду на пільгових умовах, а після запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який підключається до банківської карти отримувача послуг за рішенням відповідних державних органів на безоплатній основі, особам, які відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" мають право на безоплатний проїзд, та проїзд за яким зареєстрований у зазначеній системі.

Перелік документів для участі в конкурсах визначений статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктом 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081. Крім того, перевізники-претенденти подають для участі в конкурсі копії сертифікатів відповідності та екологічності автобуса із додатками, в яких зазначена інформація, що характеризує транспортний засіб, на який видано сертифікат або транспортний засіб, що підпадає під сферу дії сертифікату, виданого на партію (серію) автобусів з такими характеристиками, виданих уповноваженим Міністерством інфраструктури України органом із сертифікації.

Оплата за участь у конкурсі претендентом не вноситься. При поданні конверта з позначкою № 1, що  містить документи для участі в конкурсі, додається довідка довільної форми з інформацією про те, що претендентом (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь у конкурсі у зв’язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні виконавчого комітету Бродівської міської ради про проведення конкурсу, розміщеному у газеті «Голос відродження» від 29 червня 2023 року.

Також з метою визначення переможця конкурсу (у разі рівних пропозицій претендентів) рекомендується разом з документами для участі в конкурсах подавати свідоцтва відповідності автобусів параметрам комфортності.

Документи для участі в конкурсі  подаються у паперовій формі у двох закритих конвертах з позначками на кожному конверті "№ 1" та "№ 2" відповідно, із зазначенням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, який подає документи для участі в конкурсі.

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самого конкурсу.

Перевірку поданих документів для участі в конкурсі на відповідність обов’язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів проводить виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області - організатор перевезень із залученням відповідних фахівців за їх згодою.

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081. 

Документи для участі у конкурсі приймаються щоденно в робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год.(в п’ятницю до 16.45 год, обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) за адресою: Львівська область, Золочівський район, м.Броди, площа      Ринок, 20 (кабінет 103, відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівсьої міської ради Львівської області).

Кінцевий строк подання документів 18 липня 2023 року до 17.00 год.

УВАГА!Отримання бланків (заяви на участь в конкурсі і анкети перевізника), одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу, роз’яснення щодо умов конкурсу здійснюється у виконавчому комітеті Бродівської міської ради Львівської області (у відділі розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівсьої міської ради Львівської області) за адресою: Львівська область, Золочівський район, м.Броди, площа Ринок, 20, з 9.00 год. до 18.00 год. (в п’ятницю до 16.45, обідня перерва з 13.00 год до 14.00 год.), крім вихідних та святкових днів (кабінет 103).

Уразі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його  інтереси  може   представляти   особа,  яка  має довіреність, видану перевізником-претендентом.

Конкурс з визначення переможця проводитиметься з 11.00 год.  08 серпня 2023 року за адресою: Львівська область, Золочівський район, м.Броди, площа Ринок, 20.

Телефон для довідок: (03266) 4-40-35 електронна адреса: mrbrody@ukr.net.

Новини на цю ж тему

Повідомлення про заплановане застосування засобів захисту рослин

Інформує ПП "Західний Буг"
Інформування
25.06.2024

Увага! Конкурс «Ukrainian Enterprise Promotion Awards» для малого та середнього підприємництва

Кінцевий термін подачі заявки на UEPA — 30 червня 2024 року. Два переможця UEPA будуть відібрані для участі в конкурсі «European Enterprise Promotion Awards».
Інформування
22.05.2024

Стартував ІІ Всеукраїнський конкурс есе та малюнків «Я маю ПРАВО на життя»

Навчально-науковий інститут права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у березні-червні 2024 року проводить II Всеукраїнський конкурс ece та малюнків «Я маю ПPABО на життя».
Інформування
01.04.2024

Національний конкурс «Благодійна Україна»

Дедлайн подачі заявок для участі в Національному конкурсі «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» – 30 квітня 2024 року (включно).
Інформування
23.02.2024

Оголошено прийом заявок на на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України»

Асоціація благодійників України та Оргкомітет Національного конкурсу «Благодійна Україна» оголошують конкурс із відзначення доброчинних ініціатив України – Національний конкурс «Благодійна Україна-2023». Вдруге за свою історію, конкурс проходитиме під девізом «Благодійність на захисті України».
Інформування
07.02.2024

Всеукраїнсий конкурс есе для молоді на тему: «Світ без росії: нові виклики та перспективи»

До участі запрошуються молоді дослідники - молоді військовослужбовці, студенти вищих навчальних закладів, магістранти, аспіранти, молоді вчителі та науковці до 32 років.
Інформування
01.12.2023

Розпочинаємо прийом заявок від спортивних організацій

Впродовж місяця, з 1 до 30 листопада, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування можуть подати заявку на участь у конкурсі міської ради. Переможці отримають фінансову допомогу на закупівлю спортивної форми, інвентаря та обладнання.
Інформування
31.10.2023

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" за фінансової підтримки американського народу оголошує конкурс з надання мікрогрантів

Розмір гранту залежатиме від поданої пропозиції та бюджету: -до 1000 доларів США* для фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб -до 5000 доларів США* для мікро-, малих та середніх підприємств, фізичних осіб-підприємців, які мають двох та більше найманих працівників.
Інформування
12.10.2023

РЕЄСТР автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Бродівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області

"Броди АС - Голосковичі", "Броди АС- Комарівка", "Броди АС - Переліски", "Броди АС - Клекотів", "Броди АС - Митниця", "Броди АС - Станіславчик".
Інформування
04.09.2023

Протокол засідання конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Бродівської міської територіальної громади.

"Броди АС - Голосковичі", "Броди АС- Комарівка", "Броди АС - Переліски", "Броди АС - Клекотів", "Броди АС - Митниця", "Броди АС - Станіславчик".
Інформування
04.09.2023

Приватне підприємство «Західний Буг» інформує про проведення технологічних операцій з оприскування сільськогосподарських культур на своїх полях

До уваги мешканців сіл Сухота, Голосковичіс, Пониковиця, Глушин, Ясенів, Суходоли
Інформування
21.08.2023

ЯКЩО ВИ АКТИВНІ Й АМБІТНІ, МОЛОДІ ТА КРЕАТИВНІ, ЦІКАВИТЕСЯ ПИТАННЯМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКЩО МАЄТЕ ІДЕЇ І ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У РІЗНИХ СФЕРАХ, А В МАЙБУТНЬОМУ – ПЛАНУЄТЕ СТАТИ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ, – ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

Для участі у Конкурсі необхідно до 25 серпня 2023 року подати на електронну адресу
Інформування
18.08.2023

Стартував запуск програми “Варто: Золоті руки”

Український ветеранський фонд надаватиме фінансування бізнесу ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на конкурсній основі.
Інформування
11.08.2023

Стартував ІІІ Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?»

До участі у Конкурсі запрошуються діти віком від 4 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу.
Інформування
11.08.2023

ПП "Західний Буг" повідомляє про заплановане застосування засобів захисту рослин

До уваги мешканців сіл Сухота, Голосковичі, Пониковиця, Глушин, Боратин, Ясенів, Берлин, Суходоли, Ковпин, Підгір'я.
Інформування
07.08.2023

ПП "Західний Буг" інформує про заплановані роботи із застосування засобів захисту рослин

До уваги мешканців сіл Сухота, Голосковичі, Пониковиця, Глушин, Боратин, Ясенів, Берлин, Суходоли, Ковпин, Підгір'я.
Інформування
26.07.2023

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 364 Броди АС – Комарівка

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 364 Броди АС – Комарівка.
Конкурс
22.06.2023

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 358 Броди АС – Клекотів

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 358 Броди АС – Клекотів.
Конкурс
22.06.2023

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 356 Броди АС – Переліски

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 356 Броди АС – Переліски.
Конкурс
22.06.2023

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 354 Броди АС – Митниця

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 354 Броди АС – Митниця.
Конкурс
22.06.2023

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 368 Броди АС – Станіславчик

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування № 368 Броди АС – Станіславчик
Конкурс
22.06.2023

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бродівської міської територіальної громади Львівської області

Рішення виконавчого комітету міської ради від 27 жовтня 2022 року № 290/02-02
Інформування
27.10.2022
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше