Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП) «Схема санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради»

ЖКГ
29.11.2022

                                                            

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

пл. Ринок 20, м. Броди, Львівська область,  80600, тел. (03266) 4-40-35 , тел/факс (03266) 4-40-35,

www.mrbrody.dosvit.org.ua  e-mail: mrbrody@ukr.net      Код ЄДРПОУ 04055989

 

      25.11.2022 року          №_1203/03-01____________

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

документа державного планування (ДДП)

«Схема санітарного очищення населених пунктів

Бродівської міської ради»

 

 

  1. Замовник СЕО

Бродівська міська рада (пл. Ринок 20, м. Броди, Золочівський р-н, Львівська обл., 80600).

ЄДРПОУ: 26525941

 

  1. Вид та основні цілі документу державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради здійснюється на виконання вимог п.5 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.15 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.(б) ст.21 Закону України «Про відходи» та ін.

Склад та зміст схеми санітарного очищення визначається ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» пунктом 3.1 якого передбачається «у схемі треба передбачати використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини».

Метою схеми санітарного очищення є впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Основними завданнями схеми санітарного очищення є визначення:

- черговості здійснення заходів із санітарного очищення;

- обсягів робіт із санітарного очищення;

- систем і методів поводження з побутовими відходами;

-необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів благоустрою;

- доцільності проектування, будівництва, реконструкції, розширення об’єктів поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів і місць розміщення;

- обсягів фінансування заходів, передбачених схемою.

У схемі передбачатиметься використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я мешканців міста.

Досягнення мети схеми санітарного очищення має стати важливою умовою для забезпечення комплексного підходу для розв’язання проблем санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради.

 

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Бродівська міська громада – територіальна громада Золочівського району Львівської області, створена 25.10.2020, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 718-р від 12.06.2020 р. Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області. Адміністративний центр – місто Броди.

Загальна кількість населених пунктів - 51, чисельність населення – 39 793 осіб, площа громади – 642,8 км².

Бродівська громада межує на сході з Дубенським районом Рівненської області, на півдні з Підкамінською громадою, на заході з Заболотцівською громадою, на півночі з Червоноградським районом.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

  • поводження з відходами:

операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);

операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;

  • інші види діяльності:

утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради повинна здійснюватися згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

  1. Ймовірні наслідки

а) В ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

- безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Схема санітарного очищення населених пунктів передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.

б) Під час проведення СЕО буде оцінено ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради на території рекреаційних зон та території та об'єкти природно-заповідного фонду.

в) Зважаючи на географічне положення населених пунктів Бродівської міської ради та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень ДДП для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

  1. Розгляд альтернатив

Для досягнення мети Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

- впровадження системи поводження з відходами яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливого використання вторинної сировини в складі відходів,

- організація системи прибирання території населених пунктів Бродівської громади, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля;

- здійснення контролю за дотриманням нормативних вимог щодо санітарного очищення території;

- залучення громадськості до свідомого поводження з побутовими відходами через інформування та освіту населення.

Найсприятливішим варіантом буде розроблення та затвердження Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2:

«Передбачення у Схемі санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради інфраструктури поводження з відходами без диференціації такої інфраструктури за видами відходів».

 

  1. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки, зокрема, буде здійснено:

- збір     та     аналіз     інформації     про     поточний     стан     складових     довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- проведення аналізу слабких та сильних сторін Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради з точки зору екологічної ситуації;

- забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці;

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- проведення оцінки впливу Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

- моніторинг фактичного впливу впровадження Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради на довкілля.

 

  1. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Організація Схеми санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради повинна розроблятися з урахуванням кліматичної зони, сезонів року, епідеміологічної обстановки та відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 

  1. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Бродівська міська рада (пл. Ринок 20, м. Броди, Золочівський р-н, Львівська обл., 80600).

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП) «Схема санітарного очищення населених пунктів Бродівської міської ради» (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                          Анатолій БЕЛЕЙ

 

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше