Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проекту Детального плану території

Інформування
16.02.2023

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Проекту Детального плану території земельної ділянки цілісного майнового комплексу ПП «Західний Буг» по вул.Коженівського, 18 у м.Броди Золочівського району Львіської області для будівництва комплексу із приймання, сушіння, переробки зберігання та відвантаження зерна.

Замовник СЕО

Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області (площа Ринок, 20, м.Броди, Золочівський район, Львівська область, 80600)

ЄДРПОУ: 26525941

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єктів в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно з ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект Детального плану території розробляється відповідно до рішення ХХУІІІ сесії УІІІ скликання Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області від 28.12.2022р. 901 «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки цілісного майнового комплексу ПП «Західний Буг» по вул.Коженівського, 18 у м.Броди для будівництва комплексу із приймання, сушіння, переробки зберігання та відвантаження зерна».

Метою даного проекту є :

- Деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генплану міста Броди

- розроблення планувальної структури проектованої території;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного використання;

- визначення містобудівних умов і обмежень на територію зернозберігаючого комплексу

- обґрунтування потреб та містобудівний розрахунок території і визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

- визначення усіх планувальних обмежень використання території  згідно з  державними будівельними нормами; 

- визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з існуючою забудовою щодо дотримання технологічних, природоохоронних, санітарно-гігієнічних та протипожежних нормативів та вимог з ліквідації аварій

- визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території

- проведення стратегічної екологічної експертизи (при потребі відповідно до вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та ст.19 п.1 абз.2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)

- розроблення інженерно-технічні заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період

Детальним планом враховані  основні вимоги генплану міста Броди.

 Детальний план території розроблено відповідно з  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» куруючись: ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-5, ДБН В.1.2-4, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, іншими чинними нормами та правилами. 

Метою реалізації проектних рішень детального плану території є заміна старих технологій на енергоекономні, продуктивні та новаторські технології, підвищення продуктивності діючого підприємства, комплексний підхід до забезпечення безпеки життєдіяльності людей, розроблення заходів цивільного захисту та охорона навколишнього природнього середовища.

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закону України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Даним детальним планом території опрацьовано земельну ділянку з кадастровим номером 4620310100:17:002:0001, площею 4,1737 га, власність – комунальна, знаходиться в користуванні ПП «Західний Буг» на підставі договору оренди. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення земельної ділянки: «11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості». Вид використання: «Для будівництва та обслуговування цілісного майнового комплексу.

На захід від проектованої території розміщено земельні ділянки з кадастровими номерами: 4620310100:17:002:0031, 4620310100:17:002:0032, 4620310100:17:002:0024, 4620310100:17:002:0035, 4620310100:17:002:0021, 4620310100:17:002:0070. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: «03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

На північ від проектованої ділянки розміщено зону озеленення – прибережну захистну смугу (25м) річки Бовдурка.

З північного сходу від проектованої ділянки розміщено земельні ділянки з кадастровими номерами 4620310100:17:002:0063, 4620310100:17:002:0036, 4620310100:17:002:0058, 4620310100:17:002:0046. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Зі сходу – земельна ділянка з кадастровим номером 4620310100:17:002:0030. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: «02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

З півдня – землі загального користування (вул.Привокзальна), котра відділяє проектовану територію від земельної ділянки з кадастровим номером 4620310100:30:001:0001, категорія земель - Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – «12.01. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту»

На північ від проектованої території, на віддалі 40-140м, пролягає річка Бовдурка. Прибережна захистна смуга встановлена 25,0м. Прилегла територія – озеленення.

Ботанічний заказник місцевого значення «Кемпа» розташований на захід на віддалі більше 2,5км. Територія, що пропонується до включення в «Смарагдовову мережу», як Бродівські канали.(eng: Brody channels). Біогеографічний регіон: Континентальний.

Площа: 389,14 га.

Ситуаційний план

– місце розміщення території (земельної ділянки) в межах населеного пункту, території громади – проектована території розташована в південній частині населеного пункту м.Броди, на території Бродівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області.;

– проектних об’єктів державних та регіональних інтересів, розміщення яких на території детального планування визначено містобудівною документацією вищого рівня – не визначено;

– проектних об’єктів місцевих інтересів, розміщення яких на території детального планування та на суміжних територіях визначено генеральним планом:

 • В процесі просторового планування території на місцевому рівні, дана територія визначена як виробнича, у межах котрої окремі земельні ділянки планувально об’єднані у виробничу забудову, на якій розташовані підприємства промисловості, транспорту, енергетики та інших виробничих об’єктів. (відповідно до п.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019)
 • В процесі містобудівного проектування на регіональному рівні визначаються, як зона виробничого освоєння (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)
 • В процесі містобудівного проектування територій на регіональному рівні, проектована територія визначається як зона переважно виробничого використання, а також об*єктів інженерної та транспортної інфраструктурияка включає сільськогосподарські підприємства. (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019).
 • Проектована територія під будівлями та спорудами зернозберігального комплексу - землі виробничого призначення та іншими допоміжними будівлями та спорудами:

         за функціональним призначенням відноситься до виробничої зони (відповідно до п.5.2 ДБН Б.2.2-12:2019)

         категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

         цільове призначення: «11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель).

Ділянка сформована.

Кадастровий номер         4620310100:17:002:0001. Площа – 4.1737 га

Адреса:         Львівська область, Золочівський район, м. Броди, вулиця Коженівського, 18

Вид використання – Для будівництва та обслуговування цілісного майнового комплексу.

Основу планувальної структури та просторової композиції забудови ділянки комплексу становлять рядні будівлі складів та силосів-накопичувачів, що об*єднані між собою технологічними галереями та проходами. Забудова одноповерхова. Розміщена на території будівля АПК – двохповерхова з підвальним приміщенням, котре виконує функцію приміщення подвійного призначення.

За призначенням виробничі будівлі і споруди поділяються на основні та обслуговуючі. До основних відносяться виробничі будівлі і споруди, в яких піднотовлюється до зберігання та зберігаються зернові культури. До будівель і споруд обслуговуючого призначення належать підсобні виробничі, складські та допоміжні будівлі і споруди комплесу.

Допоміжними об'єктами є адміністративно-побутові приміщення та укриття.

Важливість збереження території:

Територія важлива для збереження тритона гребінчастого (Triturus cristatus) і кумки червоночеревої (Bombina bombina). Спостерігається різке зменшення популяцій цих видів в останні роки і ці види будуть внесені до наступного видання Червоної книги України. Крім того, згідно висновків біогеографічного семінару (Emerald Biogeographical Seminar ALP (Carpathians) – CON – PAN, 11-13 May 2016, Chisinau, Moldova) для збереження полуляцій вищезгаданих видів до Смарагдової мережі в Україні мають бути додані нові території. На території об’єкту також виявлено махаона (Papilio machaon) – вид, занесений до Червоної книги України.

Заповідне урочище місцевого значення «Лагодівське» розташоване на захід на віддалі більше 6,0км.

Ботанічна пам*ятка природи місцевого значення «Конвалія» розташована на північний схід на віддалі 5,2км

Національний природній парк «Північне поділля» розташований на південний схід на віддалі 9,0км

Даним детальним планом передбачається на орієнтовний термін 1-3 роки (1 черга):

Нове будівництво силосів для зберігання зерна на території елеватора ПП "Західний Буг" та необхідного технологічного обладнання, а саме:

- нове будівництво завальних ям

- нове будівництво норійних веж

- нове будівництво зерноочисток та зерносушарок

- нове будівництво газорозпредільчої станції

- нове будівництво теплогенератора з допоміжними спорудами

- влаштування паркувальних площадок вантажного транспорту

- влаштування технологічних площадок

Даним детальним планом передбачається на орієнтовний термін від 3 до 7 років (2 черга):

- нове будівництво завальних ям

- нове будівництво норійних веж

- нове будівництво зерноочисток та зерносушарок

- нове будівництво теплогенератора з допоміжними спорудами

- влаштування технологічних площадок

Даним детальним планом передбачається на орієнтовний термін понад 7 років (3 черга):

- складу підлогового зберігання

- нове будівництво норійних веж

- нове будівництво зерноочисток та зерносушарок

- нове будівництво теплогенератора з допоміжними спорудами

- влаштування технологічних площадок

- влаштування технологічних площадок

На проектованій території розміщено слідуючі мережі:

- мережа ЛЕП 10кВ та трансформаторна з охоронною зоною 10,0м в кожну сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»

- мережа ЛЕП 0,4кВ з охоронною зоною 2,0м в кожну сторону відповідно до п.5  Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. N 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»

- мережа водопостачання з охоронною зоною 5,0м (ДБН Б.2.2-12-2019 дод.И-1);

- артезіанська свердловина з охоронною зоною 15,0м (п.15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013);

- локальні очисні споруди з охоронною зоною 5,0м (санітарно-гігієнічний висновок);

Відстані від об'єктів до меж червоних ліній (краю профілів проїздів): Лінія регулювання забудови по червоній лінії дороги виробничої зони (вул.Привокзальна).

- зона охорони пам*яток культурної спадщини – відсутня;

- зона охоронювального ландшафту – відсутня;

- водоохоронна зона - відсутня;

- межа історичного ареалу – відсутня;

 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 Ймовірні наслідки

а) В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

- у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від проектних рішень детального плану території на здоров’я населення.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Повітряне середовище.

Вплив планової діяльності виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин при будівництві та функціонуванні проектованих об’єктів внаслідок створення стаціонарних та пересувних джерел викидів забруднюючих речовин.

Водне середовище.

Вплив відбуватиметься за рахунок утворення та відведення господарсько-побутових, виробничих стічних вод. Водопостачання для господарсько-технологічних потреб передбачається від існуючої свердловини. Водопостачання для питних потреб – привозна вода. Каналізація побутова – проектованою мережею до міських очисних споруд м.Броди. Геологічне середовище.

Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва та утворенні твердих побутових та виробничих відходів під час експлуатації об’єктів.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації буде технологічне обладнання, проїзд транспорту, робота систем вентиляції.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

б) На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. Територія опрацювання ДПТ не знаходиться на територіях Смарагдової мережі України у Львівській області.

в) Транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 Розгляд альтернатив

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних рішень та у разі затвердження проекту ДПТ «Базовий сценарій».

Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити розвиток та технічне переоснащення на більш передові технології діючому підприємству та раціональне використання території, розвиток виробничого потенціалу в даному населеному пункті.

Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку існуючого підприємства. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови.

 Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму;

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– спостереження за станом атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони проектованих об’єктів;

– моніторинг діяльності проектованих об’єктів;

– забезпечення благоустрою території.

 Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

 Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області (площа Ринок, 20, м.Броди, Золочівський район, Львівська область, 80600)

 

 1. Строки подання

15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки цілісного майнового комплексу ПП «Західний Буг» по вул.Коженівського, 18 у м.Броди Золочівського району Львіської області для будівництва комплексу із приймання, сушіння, переробки зберігання та відвантаження зерна (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Міський голова                                      Анатолій БЕЛЕЙ

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше